Om Eventet

Wama vill genom denna festival skapa en mötesplats över alla gränser som genomsyras av glädje, lycka och underhållning. .

Evenemanget bygger på att deltagarna aktivt ska få tillämpa den svensk-muslimska kulturen i all dess form genom, bild, musik, klädsel, dofter, och mat på så sätt tillfredställa deltagarnas fem sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak). Och samtidigt skapa en trygg miljö där människor kan mötas över olika gränser och uppleva och skapa kultur tillsammans.

Eid-firande för alla vänder sig till både muslimer som firar Eid och icke vana eidfirare.

Våra Samarbetspartners